3 Ay Süreyle OHAL İlan Edildi!

3 Ay Süreyle OHAL İlan Edildi!
21 Temmuz 2016 00:40

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından ülkemizde yaşanan hareketlilik, OHAL ilan edilmesiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, önemli kararlar alındı.

Türkiye’nin en kritik MGK toplantılarından biri olan 20 Temmuz toplantısı, 4 saat 40 dakika sürdü. Milli Güvenlik Kurulu’nda OHAL tavsiye kararı alındıktan sonra ise Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi. Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye’de 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine karar verildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Peki OHAL ilan edildikten sonra neler yaşanabilir? OHAL kararları henüz açıklanmazken, aşağıda bulunan maddeler OHAL ilanı ile gerçekleştirilebilecek olanlardır:

  • Temel hak ve hürriyetlerin bir kısmı kısıtlanabilir. (Yaşam hakkı, maddi-manevi bütünlüğün korunması, din-vicdan-düşünce-kanaatlerin açıklanmaya zorlanması, suç ve cezanın geriye yürümezliği, masumiyet karinesi OHAL durumunda dahi kısıtlanamaz.)
  • Gözaltı süreleri uzatılabilir.
  • Kanun hükmünde kararname çıkarması yetkisi artar. (Normal şartlarda T.C. Anayasası’nın belirli hükümleri istisnadır.)
  • OHAL, en fazla 6 ay süreyle ilan edilebilir. (Meclis kararı ile 4’er ay uzatılabilir veya süre değiştirilebilir.)
  • OHAL durumunda çıkartılan kanun hükmünde kararnameler, esas ve şekil bakımından Anayasa Mahkemesi’nin denetimi dışındadır.

Genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9’uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.

La Ankara

La Ankara

Ankara'nın renklerini yansıtan internet sitesi! Burada etkinlikler, en güzel mekanlar, gezilecek yerler, şehrin ilgi çeken konuları var!

Bir Yorum Yazın